TOP

Aktualności

 

 
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
składamy

Rodzicom Zastępczym i Osobom zaangażowanym
            w niesienie pomocy Dzieciom i Rodzinom Zastępczym
serdeczne podziękowania
i wyrażamy słowa uznania za czynienie Dobra


Kierownik wraz z Pracownikami
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lesznie
 
 
Leszno, dnia 30 maja 2018r.


 


UCHWAŁA 294/2018 ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO


---

ZGŁOSZENIE PRIDE


---

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA WS DNI WOLNYCH OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW PCPR  W LESZNIE


---

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


---
 
OGŁOSZENIE - DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

---- 
 

WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media