TOP

AktualnościWAŻNE!!!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI NA AKTYWNY SAMORZĄD 2021 MODUŁ I ORAZ MODUŁ II MOŻNA SKŁADAĆ W SYSTEMIE SOW - „SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA.”
Moduł I    - od dnia 01.03.2021r. do dnia 31.08.2021r.
                                   Moduł II  - od dnia 01.03.2021r. do 31.03.2021r. – semestr letni 2020/2021
                           - do 10.10.2021r. – semestr zimowy 2021/2022


----
telefon kontaktowy

668 361 642
---

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłasza konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w 2021 roku.

UCHWAŁA 198/2020

---

ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE 6/2019 i 7/2019


Zarządzenia w sprawie zasad przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
ZARZĄDZENIE NR 3/21
ZARZĄDZENIE NR 4/21
ZARZĄDZENIE NR 5/21
ZARZĄDZENIE NR 6/21

---

Zarządzenia w sprawie zasad przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.   
ZARZĄDZENIE NR 2/19
ZARZĄDZENIE NR 3/19
ZARZĄDZENIE NR 4/19
ZARZĄDZENIE NR 5/19
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 5/19

---
 


---

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

---

ZARZĄDZENIE WS. GODZIN PRACY W DNIU 31.12.2018


---

ZARZĄDZENIE WS. USTANOWIENIA DNI WOLNYCH OD PRACY

---


UCHWAŁA 294/2018 ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO


---

ZGŁOSZENIE PRIDE


---

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA WS DNI WOLNYCH OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW PCPR  W LESZNIE


---

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


---
 
OGŁOSZENIE - DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

---- 
 

WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media