Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zdjęcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie realizuje zadania na terenie Powiatu Leszczyńskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, działalności pożytku publicznego.


AKTUALNOŚCI

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych!!!
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych!!!

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Leszczyńskim na 2024 rok w zakresie: 1) wspierania osób starszych i niepełnosprawnych, 2) wspierania rodziny, 3) działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 4) tworzenia programów aktywizacji lokalnej.

Czytaj więcej
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych!!!
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych!!!

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Leszczyńskim na 2024 rok w zakresie: 1) wspierania osób starszych i niepełnosprawnych, 2) wspierania rodziny, 3) działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 4) tworzenia programów aktywizacji lokalnej.

Czytaj więcej


ObrazekObrazek