TOP

Aktualności
W dniu 3 lipca b.r. odbędzie sie Piknik dla rodzin zastepczych z okazji "Rozpoczęcia lata" na Leśnej Polanie w Dąbczu. Organizatorami są zawodowe rodziny zastępcze
przy udziale pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie prowadzi nabór kandydatów na rodziny zastępcze
z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
Zapraszamy zainteresowane osoby w celu uzyskania szczegółowych informacji do siedziby PCPR w Lesznie,
Pl. Kościuszki 4b lub pod numerem telefonu 65 525 69 68.


 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie wznawia realizację Programu Edukacyjno-Korekcyjnego dla mężczyzn stosujących przemoc domową - edycja 2016.
Zajęcia maja charakter warsztatowy będą prawdzone 1x w tygodniu w siedzibie PCPR w Lesznie prowadzone przez psychologa i pedagoga.
Poprzedzone będą rozmowami indywidualnymi.
Do udziału zapraszamy mężczyzn wobec których toczy sie postępowanie w ramach procedury Niebiekiej Karty lub którzy zostali skazani prawomocnym wryokiem za stosowanie przemocy domowej, pozostają pod nadzorem kuratora lub nałożono na nich obowiązek uczestniczenie w programie edukacyjno-korekcyjnym. 
Zapraszamy na spotkania indywidualne po wcześniejszym umówieniu się pod numerem 65 529 68 37 lub 65 529 68 39 lub zgłoszeniu osobistym
w siedzibie PCPR w Lesznie, Pl. Kościuszki 4b, pok nr 4.

WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Poradnik dla kandydatów na rodziny zastępcze
- Projekt ministerialny „Szkolenie specjalistyczne PRIDE dla rodzin zastępczych”
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Projekt ministerialny „Powiat Leszczyński – Powiatem bez przemocy”
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo  prawne
- Poradnictwo psychologiczne
- Pedagodzy środowiskowi

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media