POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function change_size(punkt) { document.getElementById('tresc').style.fontSize=punkt; createCookie("textSize", punkt, 90); }

Przydatne adresy

Instytucje pomocowe
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
Pl. Kościuszki 4B
tel. 065 529 68 39, 0 65 529 68 37
pcpr@powiat-leszczynski.pl
www.powiat-leszczynski.pl
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Lesznie

ul. Korczaka  5
tel. 0 65 529 58 47, 065 520 70 46
mopr@leszno.pl
www.mopr.leszno.sisco.info/
 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
ul. Słowiańska 59 B
tel. 065 520 27 32
kontakt@tkopd.leszno.pl
www.tkopd.leszno.pl/
 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lesznie
ul. Niepodległości 27C
tel. 065 529  98  65
 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Na pomoc rodzinie”
ul. Mickiewicza 2/3
Tel.065 520 86 10    
poradnia.krokus@hotmail.com
www.poradniakrokus.leszno.pl
 
Zakład Terapii Nerwic „Empatia”  w Lesznie
ul. Słowiańska 63
tel. 0 65 520 26 34
 
 Prokuratura Rejonowa  w Lesznie
ul. Kasprowicza 3
Tel. 0 65 529 56 65
 
Sad Rejonowy w Lesznie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kasprowicza 1
tel. 065 529 34 20
 
Wydział Cywilny
ul. Dąbrowskiego 2
tel. 065 525 94 38
 
 
Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
tel. 065 534 06 30
gops@lipno.pl
www.gops.lipno.pl
 
 
Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS Święciechowa
ul. Strzelecka 6
tel. 065 533 07 32 
ops_swie@wp.pl
www.swieciechowa.opsinfo.pl
 
Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29

tel. 065 5 25 29 99
gmina@wloszakowice.pl
www.wloszakowice.pl
 
  
Zespół Interdyscyplinarny przy M-GOPS Osieczna
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
tel. 0 65 535 00 80
opsosieczna@wp.pl
www.osieczna.opsinfo.pl
 
Zespół Interdyscyplinarny przy M-GOPS Rydzyna
ul. Rzeczypospolitej 9
tel. 0 65 535 00 80
opsrydzyna@wp.pl
www.bipmgopsrydzyna.opsinfo.pl
 
Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS Wijewo
ul. Parkowa 1
tel. 0 65 549 4016
gopswijewo@wp.pl
www.wijewo.gopsinfo.pl
 
Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS Krzemieniewo
ul. Brylewska 6
tel. 0 65 536 00 18
www.gopskrzemieniewo.opsinfo.pl
 
 
 

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media