TOP

Ogłoszenia i zapytania ofertowe


 

Rekrutacja do projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”

 
 
W związku z realizacją projektu pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 7.2 Usługi  społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza

nabór
rodziców zastępczych

rodzin wymagających wsparcia asystenta rodziny

kandydatów na rodziców zastępczych


z terenu Powiatu Leszczyńskiego do projektu.
 
Zgłoszenia osobiste w siedzibie PCPR w Lesznie, Pl. Kościuszki 4b
w terminie do 10 marca  2017 roku.
 
Projekt został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Lesznie wraz z partnerami Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Święciechowie oraz Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie.

Więcej informacji na stronie interneto 
wej www.pcprleszno.pl  lub
w Biurze projektu pod numerem telefonu 65 529 68 33

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - Kontrola rodzin zastępcznych
ZAPYTANIE OFERTOWE - Terapia grupowa dla 18 zawodowych rodziców zastępczych

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia terapeutyczne grupowe

WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media