POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, PL.KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO

Pan Mateusz Juśkiewicz – Kierownik PCPR, tel. 65 529 68 38
e-mail:
pcpr@powiat-leszczynski.pl
Zarządzanie jednostką, koordynacja wszelkich działań, podejmowanie kluczowych decyzji, kontakt z mediami

Pani Danuta Tęga – Starszy pracownik socjalny, tel. 65 529 68 39
e-mail:
pcpr@powiat-leszczynski.pl
Obsługa i współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacja archiwum jednostki

Pani Renata Maciejczyk – Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, tel.65 525 69 68
E-mail:
r.maciejczyk@powiat-leszczynski.pl
Zarządzanie  Zespołem ds. Rodzinnej pieczy zastępczej

Pani Dorota Winiarska – Referent tel. 65 529 68 31
E-mail:
d.winiarska@powiat-leszczynski.pl
Współpraca z osobami niepełnosprawnymi, obsługa środków finansowanych PFRON

Pani Ewelina Lewińska – Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych, tel. 65 29 68 31
E-mail:
e.jedrowiak@powiat-leszczynski.pl
Współpraca z osobami niepełnosprawnymi, obsługa środków finansowanych PFRON
Pani Katarzyna Niemczal – Referent tel. 65 529 68 31
Współpraca z osobami niepełnosprawnymi, obsługa środków PFRON

Pani Joanna Dembinska – Podinspektor ds. Rodzin zastępczych, tel. 65 529 68 33 
E-mail:
j.dembinska@powiat-leszczynski.pl
Obsługa świadczeń finansowanych dla rodzin zastępczych, koordynacja projektu unijnego

Pani Katarzyna Wojciechowska – Koordynator ds. Rodzinnej pieczy zastępczej,  tel. 65 529 68 33
E-mail:
k.wojciechowska@powiat-leszczynski.pl
Współpraca z rodzinami zastępczymi
 
Pani Ewa Walkowiak – Koordynator ds. Rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 65 529 68 33
E- mail: e.walkowiak@powiat-leszczynski.pl
Współpraca z rodzinami
 
Pani Danuta Baszyńska – Główna Księgowa, tel. 65 529 68 12
E-mail:
d.baszynska@powiat-leszczynski.pl
Księgowość jednostki

Pani Anna Sprutta-Szymlet – Psycholog, tel. 65 529 68 37
E-mail:
a.sprutta-szymlet@powiat-leszczynski.pl
Pomoc psychologiczna, współpraca z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi,  praca ze sprawcami przemocy
 

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media