Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza ponowny nabór wniosków na realizację turnusów rehabilitacyjnych  w 2022 roku.

W związku z powyższym:
• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą systemu SOW w dniu 18 lipca 2022 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie oraz papierowo (załącznik do pobrania)
• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do internetu,
• aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
• skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),
• Profil Zaufany (Profil Zaufany można założyć bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.
Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.
Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku, SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w zakresie złożonego wniosku.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania SOW znajdują się na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie pod nr tel. 65 529 68 31Załączniki do pobrania: