Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


O NAS

PCPR w Lesznie jest jednostką organizacyjną Powiatu Leszczyńskiego, koordynującą powiatowy system pomocy społecznej i wsparcia rodziny dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego. 


Jesteśmy zespołem ambitnych ludzi, którzy pracując z człowiekiem wierzą, że wiele zachowań, sytuacji można poprawić i zmienić na lepsze, pomimo, że jest to niejednokrotnie bardzo trudne i czasochłonne.

Kluczem do tego pozostaje konstruktywne towarzyszenie  i wspieranie ludzi we wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich życie.
Wierzymy, że pomoc społeczna jest fundamentalną dziedziną życia, będącą podstawą rozwoju społecznego, w którą warto inwestować energię, czas i finanse. Dzięki temu chcemy budować nową jakość pomocy społecznej, opartą na rozwoju kapitału społecznego ukierunkowaną na zasoby i możliwości społeczności lokalnych, które stanowią podstawę społeczeństwa obywatelskiego.