POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

O nas

Jesteśmy zespołem ambitnych ludzi, którzy pracując z człowiekiem wierzą, że wiele zachowań, sytuacji można poprawić i zmienić na lepsze, pomimo, że jest to niejednokrotnie bardzo trudne i czasochłonne.

Kluczem do tego pozostaje konstruktywne towarzyszenie  i wspieranie ludzi we wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich życie.

Wierzymy, że pomoc społeczna jest fundamentalną dziedziną życia, będącą podstawą rozwoju społecznego, w którą warto inwestować energię, czas i finanse. Dzięki temu chcemy budować nową jakość pomocy społecznej, opartą na rozwoju kapitału społecznego ukierunkowaną na zasoby i możliwości społeczności lokalnych, które stanowią podstawę społeczeństwa obywatelskiego. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

PL. KOŚCIUSZKI 4B

64-100 LESZNO

TEL.65 529 68 39, 65 529 68 38

WWW.PCPRLESZNO.PL
WWW.POWIAT-LESZCZYNSKI.PL

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media