POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Program Edukacyjno - Korekcyjny Partner dla sprawców przemocy domowej


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór kandydatów do udziału w  Programie Edukacyjno-Korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej w 2017 roku
 
Zajęcia mają charakter warsztatowy prowadzone są w niewielkiej grupie osób, prowadzone są przez parę – mężczyznę i kobietę.  Program skupia się na przekazaniu sporej dawki informacji na temat zjawiska przemocy oraz praktykowaniu, trenowaniu konstruktywnych zachowań korygujących zachowania agresywne.
 
W programie mogą wziąć udział:
- mężczyźni, którzy stosują przemoc i korzystają z terapii małżeńskiej, lub terapii z zakresu uzależnień
- meźczyźni, skazani  za stosowanie przemocy domowej z nałożonym obowiązkiem uczestniczenia w porgramie edukacyjno-korekcyjnym
- mężczyźni, skazani za stosowanie przemocy domowej pod nadzorem kuratora
- męźczyźni, wobec których toczy się postępowanie w ramach procedury Niebieskiej Karty i co do których istnieje zasadne podjerzenie stosowania przemocy domowej.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem teleofnu 65 529 68 39 lub 65 529 68 37

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media