Projekt 2008

W 2008 roku wartość projektu wynosiła  134 253 zł.

W projekcie wzięły udział 28 osób: usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatów terapii Zajęciowej w Rydzynie i Środowiskowego Domu samopomocy we Włoszakowicach oraz Amazonki. W ramach projektu został zatrudniony doradca ds. osób niepełnosprawnych. W ramach form wsparcia zaplanowano: turnus rehabilitacyjny, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty integracyjne, edukacje zdrowotną, masaże limfatyczne, gimnastykę wodną, kurs zawodowy, pomoc finansową na kontynuację nauki. Wszystkie osoby planowo zakończyły udział w projekcie w 2008 roku.Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media