Projekt 2009

W 2009 roku wartość projektu wynosiła  187 467,36 zł.

W projekcie wzięły udział 28 osób: usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatów terapii Zajęciowej w Rydzynie i środowiskowego Domu samopomocy we Włoszakowicach oraz Amazonki. Do projektu dołączyli także rodzice mający trudności opiekuńczo-wychowawcze a tym samym zagrożenie odebraniem dzieci. Ta ostatnia grupa pozostawała szczególnie ważna ze względu na szansę przeciwdziałania umieszczaniu  dzieci w rodzinach zastępczych i aktywna i konstruktywną pracę z rodzicami. Do tego zadania zatrudniono asystenta rodzinnego, czyli osobę, która swą wiedzą,  doświadczeniem, postawą życiową miała za zadanie wspierać rodziców i towarzyszyć im w rozwiązywaniu trudności życiowych i opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu kontynuowano zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych. W ramach form wsparcia zaplanowano: asystę rodzinną, turnus rehabilitacyjny, indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, warsztaty motywacyjne, edukacje zdrowotną, masaże i drenaże limfatyczne, kurs zawodowy i , pomoc finansową na kontynuację nauki.  Wszystkie osoby planowo zakończyły udział w projekcie w 2009 roku. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media