Spotkania integracyjne rodzin

Działania na rzecz rodziców zastępczych i ich wychowanków mają również charakter integracyjny bowiem, uznajemy za istotne wspólne poznawanie  się rodzin podczas rekreacji i wspólnej zabawy. Organizowane są spotkania integracyjne o różnym charakterze. Od 2009 corocznie rodziny zastępcze wraz z wychowankami oraz pracownikami PCPR w Lesznie spotykają się na Spotkaniu Mikołajkowym gdzie przy wspólnym stole, ubieraniu choinki, grach i zabawach obchodzone są Mikołajki. W 2011 roku odbyło się spotkanie „Zielone spotkania z przyrodą”  w leśniczówce Koczury, gdzie dzieci wraz z rodzicami mogli zapoznać się z edukacyjną ścieżką przyrodniczą, wzięli udział  w grach  i zabawach sportowych na wolnym powietrzu. W 2010 i 2011 roku rodzice zastępczy wraz z dziećmi i pracownikami PCPR spotkali się Bowling Club, by wspólnie integrować się podczas gry zespołowej.  W 2016 roku rodzice zastępczy zorganizowali piknik na Leśnej Polanie w Dąbczu, słonecnzy niedzielny dzien uplynął na wspólnym biesiadowaniu, grach i zabawach zespołowych, lepieniu figurek z masy solnej, zabawy z bańkami mydlanymi pogawędkach i żartach. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media