Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Podaje informacje o terminach dyżurów specjalistów w Powiatowym Zespole Wsparcia Rodziny
w 2016 roku w siedzibie PCPR w Lesznie, pl. Kościuszki 4B, tel. 65 529 68 39, 65 529 68 37
pok. nr 4 ( w godz. 15:00 – 18:00 )
 
 
PSYCHOLOG KLINICZNY – TERAPEUTA
 
10 marca
7 kwietnia
12 maja
23 czerwca
14 lipca
11 sierpnia
8 września
6 października
3 listopada
8 grudnia
 

PSYCHOLOG KLINICZNY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

17, 31 marca
14, 28 kwietnia
5, 19 maja
2, 16, 30 czerwca
7, 21  lipca
4, 18 sierpnia
1, 15, 29 września
13 października
10, 24 listopada
1, 15 grudnia
 

 
Prosimy o telefoniczne ustalanie terminów spotkań. 
 
!! PORADY SPECJALISTóW SĄ BEZPŁATNE !!
 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media