POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Informacje o PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powstało w 1999 roku w wyniku likwidacji 49 województwa i utworzenia Powiatów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie jest jednostką organizacyjną Powiatu, działając w zakresie pomocy społecznej. Począwszy od tego czasu PCPR w Lesznie rozwija się i rozrasta. Dzięki angażowaniu i inwestowaniu w zasoby personalne zakres świadczonych przez nas usług rozszerza się i obejmuje coraz to nowe dziedziny pomocy społecznej. Udzielamy pomocy osobami niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, rodzinom dotkniętym przemocą, rodzinom zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz współpracujemy z  organizacjami pozarządowymi. 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE, PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO,
TEL. 65 529 68 39, 65 529 68 37
WW.PCPRLESZNO.PL,  WWW.POWIAT-LESZCZYNSKI.PL


Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media