Informacja o podziale środków

Po rozstrzygnięciu konkursu ofert w 2015 roku informacja o podziale środków przedstawia się nastepująco:

L.p Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 
wnioskowanej  dotacji w zł
Kwota dotacji
przyznanej
w zł
1. Stowarzyszenie Izba Życia
„Nadzieja” we Włoszakowicach
 
Zdrowie i radość‡na parkiecie 2.500,00 zł 2000,00 zł
2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Rejonowy zs. w Święciechowie
 
Specjalistyczne formy  edukacji i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
 
 
2.300,00 zł 1.000,00 zł
3. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Rejonowy w Lesznie
 
XIII  Międzyrejonowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych PZERiI „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki Osieczna 15”
 
2.000,00 zł 2.000,00 zł
4. Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków  Oddział Rejonowy w Lesznie
 
Podstawowe badania profilaktyczne na rzecz mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego
 
1.000,00 zł 1.000,00 zł
5. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno  
Świąteczna Zbiórka Żywności
 
 
 
 
1.100,00 zł 1.100,00 zł
6. Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
„Amazonka” w Lesznie
 
Stworzenie szerszego dostępu do specjalistycznych form rehabilitacji.
„Amazonko, przez sprawność do zdrowia”
 
1.000,00 zł 500,00 zł
7. Polski Związek Niewidomych
w Lesznie
Rehabilitacja na pływalni
i w terenie
 
 
1.780,00 zł 1.000,00 zł
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy SOSW w Rydzynie Letni wypoczynek rehabilitacyjny 4.500,00 zł 3.000,00 zł
9. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie
 
Centrum Rehabilitacji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie
5.000,00 zł 5.000,00 zł
10. Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym
w Lesznie
Powiatowa prezentacja prac osób niepełnosprawnych.
Konkurs plastyczny „Moje miejsce na ziemi”
 
1.500,00 zł 1.500,00 zł

Uchwała w sprawie rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w 2015 roku.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media