Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INNA POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia polegającej na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z jego możliwościami i dążeniami w celu uzyskania zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno
tel. 65 529 94 33 lub 65 529 50 67
e-mail: pole@praca.gov.pl lub sekretariat@leszno.praca.gov.pl
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00


Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym dla osób kontynuujących naukę szkolną. 

Wychowankowie powiatu leszczyńskiego mogą złożyć u Kierownika PCPR w Lesznie wniosek o przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym.