Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

plac Tadeusza Kościuszki 4B,

64-100 Leszno


Telefon: 65 529 68 39
E-mail: pcpr@pcprleszno.pl


MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Kontakt telefoniczny Kontakt e-mailowy
Mateusz Juśkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 65 529 68 38
m.juskiewicz@pcprleszno.pl
Ewa Mendyka-Nitecka Z-ca Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 65 525 69 68
e.mendyka-nitecka@pcprleszno.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Kontakt telefoniczny Kontakt e-mailowy
Ewa Mendyka-Nitecka Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 65 525 69 68
e.mendyka-nitecka@pcprleszno.pl
Milena Feld Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 65 529 68 33
m.feld@pcprleszno.pl
Katarzyna Wojciechowska Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 65 529 68 33
k.wojciechowska@pcprleszno.pl
Joanna Dembinska Inspektor 65 529 68 33
j.dembinska@pcprleszno.pl

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Kontakt telefoniczny Kontakt e-mailowy
Ewelina Lewińska Inspektor ds. osób niepełnosprawnych 65 529 68 31
e.lewinska@pcprleszno.pl
Elżbieta Galon Inspektor 65 529 68 31
e.galon@pcprleszno.pl

Dział Finansowo-organizacyjny

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Kontakt telefoniczny Kontakt e-mailowy
Danuta Baszyńska Główny księgowy 65 529 68 12
d.baszynska@pcprleszno.pl
Michalina Tumko Pracownik socjalny 
ds. organizacyjnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 65 529 68 39
pcpr@pcprleszno.pl