Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Psychologowie udzielają pomocy w kwestiach związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym mieszkańców powiatu leszczyńskiego (osobom indywidualnym, parom, rodzinom), w szczególności:

  • osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji życiowej (osobistej, rodzinnej, materialnej itp.),
  • osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu psychicznym,
  • osobom chorym somatycznie,
  • osobom z niepełnosprawnościami.
  • Trudności, z jakimi można się zgłaszać po wsparcie psychologiczne, to: konflikty w rodzinie, sytuacje kryzysowe, problemy opiekuńczo-wychowawcze, problemy w relacjach partnerskich, przemoc w rodzinie, zaburzenia rozwojowe, emocjonalne,  zachowania u dzieci i młodzieży, uzależnienia.
W ramach świadczonej pomocy, psycholodzy:
  • udzielają wsparcia psychologicznego osobom lub rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe,
  • prowadzą oddziaływania terapeutyczne wspomagające pokonywanie problemów oraz rozwijające i wzmacniające zasoby osób i rodzin,
  • wspierają rodziny zastępcze i biologiczne w momencie przejścia dziecka do pieczy zastępczej oraz pomagają we wzajemnych kontaktach obu rodzin w trakcie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  • udzielają informacji odnośnie praw, możliwości oraz instytucji, do których można się zgłosić,
by uzyskać odpowiednią pomoc,
  • przeprowadzają badania psychologiczne, stosując metody diagnostyczne, psychometryczne
i projekcyjne.