Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz
zmotywowanie uczestników do podjęcia skutecznych działań obronnych, które zatrzymają
przemoc.Cykl zajęć obejmuje ok. 5 - 10 spotkań – 2 razy w miesiącu po 2 godziny.
Termin spotkania: 29 czerwiec 2022r. godz. 16.30.
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.
Osoba prowadząca: Anna Juchocka – psycholog.
Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c
w Lesznie lub telefonicznie - 65 529 98 65 / 66.
Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy;