Starostwo Powiatowe w Lesznie prowadzi konsultacje dotyczące uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”. Na przesłanie opinii organizacje pozarządowe mają czas do 13 października br.
Szczegóły dostępne na stronie:

 https://www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/4980-konsultacje-dla-organizacji-pozarzadowych-4.html