Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lesznie, P. Kościuszki 4 B, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2024 roku do godz. 16:00
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 16 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Więcej informacji w załącznikach.Załączniki do pobrania: